Polityka prywatności Uidea

Witajcie na naszej podstronie dotyczącej polityki prywatności. Jest to miejsce, w którym możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą agencję interaktywną. Przedstawiamy tu, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z ich przetwarzaniem. Zapewniamy, że dane osobowe, które nam przekazujecie, są przez nas traktowane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią naszej polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Jako agencja interaktywna, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług dla naszych klientów oraz w celach marketingowych. Dane, które zbieramy, to przede wszystkim informacje kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przesyłania Państwu informacji o naszych usługach i produktach oraz innych materiałów marketingowych. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, którą z nami zawierają. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Administratorem Danych Osobowych Jest Uidea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim, kod pocztowy 55-002, ulica Siedmiu Krasnoludków 3, NIP 896 159 67 71, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub udostępnieniem. Przykładowo, stosujemy szyfrowanie danych, firewalle, regularnie aktualizujemy oprogramowanie oraz wprowadzamy polityki i procedury dotyczące bezpieczeństwa danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, nasza firma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie, które świadczą usługi dla nas, takie jak hosting, marketing, pomoc techniczna, zabezpieczenie, dostarczanie oprogramowania lub usługi analityczne, pod warunkiem, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tych usług i że takie podmioty trzecie gwarantują odpowiednie środki bezpieczeństwa

Mają Państwo prawo do zwrócenia się do nas z każdym pytaniem dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystania z praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych, takich jak:

 • prawo dostępu do danych – czyli prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych i dostępu do tych danych;
 • prawo do sprostowania danych – czyli prawo do poprawiania błędnych lub niekompletnych danych;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli prawo do usunięcia danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania danych w określonych przypadkach;
 • prawo do przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Można to zrobić poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@uidea.pl lub przez wysłanie listu na adres siedziby naszej firmy.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności jest regularnie aktualizowana, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby i wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na dole tej strony. Prosimy o regularne zapoznawanie się z tą polityką, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane osobowe.

Kategorie danych osobowych

W ramach korzystania z naszej witryny i usług, możemy zbierać i przetwarzać różne kategorie danych osobowych. Oto przykłady takich kategorii danych, które mogą zostać przez nas zebrane:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania, zamówienia lub reklamacje.
 • Dane dotyczące konta, takie jak login i hasło, które pozwalają na realizację niektórych zleceń takich jak te związane z hostingiem, domeną, czy CSM na stronach internetowych którymi się zajmujemy a także na potrzeby prowadzenia przez nas marketingu na zewnętrznych stronach analitycznych
 • Dane dotyczące transakcji, takie jak informacje o zamówieniach, płatnościach itp., które służą do realizacji zamówień i rozliczeń.
 • Dane dotyczące preferencji i zainteresowań, takie jak informacje o produktach, które zamawiałeś lub oglądałeś na naszej witrynie, co pozwala nam na dostosowywanie treści i reklam do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 • Dane dotyczące Twojego urządzenia i połączenia, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dane dotyczące lokalizacji, które pozwalają nam na analizę statystyk i optymalizację korzystania z naszej witryny.

Zwracamy uwagę, że niektóre z tych danych są niezbędne do korzystania z naszych usług, podczas gdy inne służą do celów statystycznych lub marketingowych. W każdym przypadku, będziemy przetwarzać dane tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i tylko do celów wyraźnie opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy potrzebują dostępu do tych danych w celu realizacji zadań związanych z obsługą klienta, zamówień, płatności itp.
 • Podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług hostingowych, dostawcy oprogramowania, firmy kurierskie itp., którzy wspierają nas w działaniach związanych z obsługą witryny i realizacją zamówień.
 • Organom państwowym, jeśli będziemy zobowiązani do udostępnienia danych na mocy przepisów prawa.

Zwracamy uwagę, że wszyscy odbiorcy danych będą przetwarzać dane tylko w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Będziemy również podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub utratą.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 • Dane związane z realizacją zamówień będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych zamówień, a także przez dodatkowy okres, który jest wymagany przez przepisy podatkowe lub inne obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane dotyczące kontaktu z naszym działem obsługi klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy, a także przez dodatkowy okres, który jest wymagany przez przepisy dotyczące archiwizacji lub inne obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane dotyczące korzystania z witryny będą przechowywane przez okres niezbędny do analizy statystyk i optymalizacji korzystania z witryny, a także przez dodatkowy okres, który jest wymagany przez przepisy dotyczące archiwizacji lub inne obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli po upływie wyżej wymienionych okresów będziemy chcieli dalej przechowywać Twoje dane osobowe, skontaktujemy się z Tobą i uzyskamy Twoją zgodę na dalsze przetwarzanie.

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku otrzymania od Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych z naszych zasobów, z zastrzeżeniem sytuacji, w których przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich przechowywania.

Prawa klientów

Jako osoba, której dane osobowe przetwarzamy, masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem email biuro@uidea.pl. W celu potwierdzenia Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o przesłanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informujemy również, że masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Ponadto, informujemy, że w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą agencję, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.